Archiwum

Kategorie

Style

Syndication

RSS Articles

Administrator

Voip - dla firm czy dla odbiorców indywidualnych?

Kategoria: Newsy
Wyslano: 2010-05-21 15:44

Najwi?kszy problem jaki jest z Voip to raczej niska jako?? po??czenia. Tak?e struktura obecnego Internetu uniemo?liwia zazwyczaj zapewnienie minimalnego i sta?ego przesy?u danych, który jest wymagany dla idealnej jako?ci naszej rozmowy. W razie bardzo wolnego ??czenia pojawiaj? si? zniekszta?cenia, d?wi?k staje si? raczej mechaniczny, a s?owa s? urywane i niewyra?ne.

Dodatkowym i tak?e wa?nym utrudnieniem s? du?e opó?nienia, które w wi?kszo?ci sytuacjach mo?e uniemo?liwi? nam p?ynn? konwersacj?. W wi?kszej ilo?ci przypadków udaje si? jednak zniwelowa? ten problem poprzez u?ywanie zaawansowanych dzia?a? kompresji mowy. Zreszt? przy posiadaniu po??czenia 256kb/s nasza jako?? rozmowy przy stosowaniu QoS`u jest ju? na prawd? dobra. Dlatego Voip jest lepszym rozwi?zaniem dla odbiorców indywidualnych ni? du?ych firm poniewa? mo?e zak?óci? prac? a tak?e narazi? firm? na straty pieni??ne, które s? nie do pomy?lenia.
Permalink

Czy telefonia Voip jest opacalna?

Kategoria: Newsy
Wyslano: 2010-05-21 15:42

Telefonia internetowa Voip pozwala na znaczne obniżenie kosztów rozmów? Zaoszczędzić mogą wszystkie firmy zarówno te najmniejsze, jednoosobowe, jak i te większe, które wymagają częstych kontaktów między pracownikami i z klientami. Aby sprawdzić opłacalność przejścia na Voip, pewna firma przeprowadziła bardzo prosty test. Bazując na aktualnie obowiązujących cennikach dla klientów biznesowych operatorów telefonicznych i Voip, policzyli ile kosztuje miesięczne utrzymanie telefonu w zależności od ilości rozmów. W przeciwieństwie do operatorów stacjonarnych, dostawcy usług Voip zamiast abonamentu oferują zwykle rozliczanie przedpłatowe tak zwane pre-paid.

Operatorzy Voip oferują bardzo rozmaite usługi dodatkowe, takie jak płatności i wyciągi bilingi nawet przez Internet, poczta głosowa, blokowanie połączeń wychodzących i przychodzących, blokowanie określonych numerów, przekierowywanie połączeń i wiele innych przydatnych rzeczy. Oczywiście ostateczna decyzja należy do właścicieli.
Permalink

Co wybrać: voip czy telefon tradycyjny?

Kategoria: Newsy
Wyslano: 2010-05-04 08:38

W dzisiejszych czasach, kiedy to na rynku dostępnych jest wielu operatorów sieci stacjonarnych ( tak zwanych domowych ) jak i operatorów sieci komórkowych czy tez internetowych takich jak telefonia voip, mamy dylemat, który z nich będzie dla nas najbardziej odpowiedni, niezawodny oraz, u którego z nich będziemy płacili oczywiście mniej za połączenia wychodzące, jak i przychodzące ( tutaj mowa o połączeniach z za granicy ). Oczywiście większość zdecydowana, Polaków wybiera telefonię stacjonarną, która jest już dostępna wszędzie, w każdym miejscu w Polsce, jest wygodna, praktyczna lecz opłaty niestety ciągle stale rosną.

Telefonia komórkowa jest bardzo wygodna, korzystamy z niej przecież każdego dnia, w każdym możliwym miejscu na ziemi i o każdej porze jakiej chcemy, lecz rachunki, które dostajemy po miesiącu mogą nasz przyprawić o ból głowy. Natomiast telefonia voip jest tania jak barszcz, jej zasięg również jest nieograniczony, lecz można mieć zastrzeżenia co do jakości rozmowy.
Permalink

Czym jest Voip?

Kategoria: Newsy
Wyslano: 2010-05-04 08:36

Słowo VoIP w języku angielskim, pełna nazwa to Voice over Internet Protocol czyli przekładając to na polski oznacza to: technologia cyfrowa, która umożliwia przesłanie dźwięków głosowych przy pomocy łączy internetowych, czy też dedykowanych sieci, które wykorzystują tak zwany protokół IP, najpopularniej i najogólniej jest nazywany jako telefonia internetowa. Dane, które przesyłane są przy użyciu naszego, stałego protokołu IP, czym możemy całkowicie wykluczyć niepotrzebne połączenia ciągłe jak i na przykład wymianę informacji, kiedy nasi rozmówcy milczą.

W dzisiejszych czasach jest to bardzo opłacalna " inwestycja ", która jeśli weźmiemy pod uwagę ceny połączeń na numery stacjonarne jak i komórkowe zdecydowanie po krótkim czasie zwróci się wielokrotnie. Ceny połączeń na numery stacjonarne wahają się ( w zależności od operatora voip )od 10 groszy za minutę połączenia do 25 groszy na minutę połączenia, a na numery komórkowe od 15 groszy za minutę połączenia, do 50 groszy za minutę połączenia.
Permalink
Powered by sBLOG XHTML 1.0 Strict PHP CSS
Local time: 2019-02-16 11:39 GMT
Powered by sBLOG © 2005 Servous